Christopher Colombus
ngày 12 tháng 10 năm 1492

AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÌM RA CHÂU MỸ?

Anh em nhà Wright
ngày 17 tháng 12 năm 1903

AI LÀ NGƯỜI THỰC HIỆN CHUYẾN BAY
ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI?
ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN ĐƯA
IPHONE X VỀ VIỆT NAM ?

ShopDunk - Chuỗi siêu thị Apple

Ngày 4 tháng 11 năm 2017

Steve Jobs
ngày 29 tháng 6 năm 2007

AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN LÀM RA IPHONE ?

Neil Armstrong
ngày 20 tháng 7 năm 1969

AI LÀ NGƯỜI
ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN
LÊN MẶT TRĂNG ?

ĐẦU TIÊN

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

TẠI VIỆT NAM

IPHONE XS MAX


SHOPDUNK - ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN ĐƯA IPHONE XS MAX VỀ VIỆT NAM


AI SẼ LÀ NGƯỜI
ĐẦU TIÊN SỞ HỮU ? 

TÔI, CHÍNH LÀ TÔI !!!
ĐẶT MUA !!!

Hotline: 0911.939.888